Kamiński Majewski Doradcy Podatkowi sp.p.

piotr majewski foto

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 11102). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania przedsiębiorstw, w szczególności podatku dochodowym od osób prawnych oraz opodatkowaniu transakcji międzynarodowych. 

W swojej praktyce zawodowej szczególną uwagę poświęcił planowaniu podatkowemu. Doradza przy projektach optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych i przekształceniowych. Tworzy optymalne struktury prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, oparte zarówno o podmioty zagraniczne, jak i wyłącznie struktury polskie. 

W latach 2006-2013 współpracował z kancelarią doradztwa podatkowego Ożóg i Wspólnicy. Świadczył usługi bieżącego doradztwa podatkowego dla wielu podmiotów, w szczególności z branży nieruchomościowej, w tym dla największych polskich deweloperów – spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również dla jednej z największych spółek holdingowych w Polsce.

W 2013 r. rozpoczął współpracę z kancelarią Kolibski Nikończyk Dec i Parterzy, gdzie – działając do połowy 2015 r. – zajmował się przede wszystkim przeprowadzaniem transakcji restrukturyzacyjnych, w tym w oparciu o spółki komandytowo-akcyjne. 

Od czerwca 2015 r. partner w kancelarii Kamiński Majewski.

W ramach swojej praktyki zajmował się między innymi następującymi projektami:
 • tworzenie programów sprzedaży premiowej i konkursów;
 • tworzenie programów motywujących dla kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników;
 • przeglądy podatkowe w podmiotach m.in. z branży energetycznej, hotelarskiej, farmaceutycznej, handlowej czy finansowej;
 • rozliczenie nabycia aktywów w ramach umowy offsetu;
 • tworzenie struktury przenoszenia pakietów wierzytelności a następnie struktury ich rozliczeń dla dużej polskiej instytucji finansowej;
 • restrukturyzacja jednej z największych polskich sieci handlowych;
 • restrukturyzacja jednego z największych polskich centrów handlowych;
 • tworzenie zagranicznych struktur holdingowych i operacyjnych;
 • tworzenie struktur opartych o fundusze inwestycyjne zamknięte;
 • przenoszenie kluczowych aktywów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak znaki towarowe i nieruchomości;
 • przenoszenie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw;
 • przygotowywanie struktur w celu wypłaty niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych;
 • tworzenie struktur umożliwiających korzystne pod względem podatkowym wyjście z biznesu.
Autor wielu publikacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji podatkowej.
×
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.