Kamiński Majewski Doradcy Podatkowi sp.p.

Zakres usług

Specjalizujemy się w przygotowywaniu i wdrażaniu kompleksowych projektów mających na celu utworzenie lub zmianę struktury firmy, w bezpieczny i zgodny z prawem umożliwiający optymalne podatkowo prowadzenie działalności operacyjnej, ale także rozporządzenie majątkiem, także tym o znacznej wartości, czy nawet sprzedaży całej firmy. Pomagamy tworzyć i wdrażać strategie podatkowe oparte o rozwiązania zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.
Występujemy jako pełnomocnicy naszych Klientów, reprezentując ich podczas postępowań i kontroli podatkowych – na każdym etapie takich postepowań przed organami podatkowymi, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. W razie potrzeby, zapewniamy naszym Klientom wsparcie także w innych niż podatkowe postępowaniach prawnych.
Na zlecenie naszych Klientów dokonujemy dla nich kompleksowych ocen planowanych przez nich transakcji i inwestycji z punktu widzenia podatkowego, jak również przeprowadzamy badania podatkowe (audyty lub due dilligence) w wybranym zakresie czasowym i merytorycznym, dla sprecyzowania przewag i ryzyk podatkowych zarówno działalności Klienta, jak i innych podmiotów lub poszczególnych inwestycji.
Wspieramy naszych Klientów w ich codziennych potrzebach poprzez usługi bieżącego doradztwa podatkowego, w formułach uzgodnionych według indywidulanych potrzeb. Zakres naszego doradztwa obejmuje wszystkie zagadnienia podatkowe, zwłaszcza w obszarze podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Zawsze dążymy do minimalizacji ryzyka podatkowego naszych Klientów, uzyskując dla nich w możliwie najszerszym zakresie ochronę korzystnych interpretacji indywidualnych.
Dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi, specjalistami w swoich dziedzinach, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom kompleksowe doradztwo odnośnie prowadzonych przez nich działań gospodarczych także w zakresie zagadnień prawnych, ale również księgowych, inwestycyjnych i ekonomicznych, a nawet badań biegłych rewidentów, czy pozyskiwania finansowania dłużnego i dotacyjnego.
×
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.